Kvaliteta i dugotrajnost!

Kako pravilno pozicionirati i smjestiti spremnik?

Spremnici za diesel podliježu Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima Republike Hrvatske. Zakon kaže:

Ako spremnik počiva na podlozi odnosno temelju onda mora ravnomjerno nalijegati na podlogu odnosno temelj tako da ležište spremnika nema nikakvih neravnina, a potpore se moraju tako oblikovati da nema niti linijskih niti točkastih opterećenja

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima

Zaštitni pojas je površina određena sigurnosnim udaljenostima mjereno u svim pravcima od ruba građevine ili postrojenja do susjedne okoline

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovimaZa ovakve spremnike potrebno je osigurati zaštitni pojas od barem 3 metra.


U zaštitnom pojasu ne smiju se držati tvari koje su prema svojim osobinama pogodne za nastanak ili širenje požara.


Naša preporuka je da spremnik smjestite na tvrdu ravnu podlogu na otvorenom prostoru (ne pod krovom!) i barem 3 metra od bilo kakvog objekta. Time štitite sebe, okoliš i ostale ljude od neželjenih posljedica. Spremnici su UV stabilni i prilagođeni su svim atmosferskim uvjetima tako da nema bojazni od utjecaja sunca, kiše, snijega i ostalog.


Spremnik je također potrebno uzemljiti. Priprema je izvedena te je uzemljenje potrebno izvesti tako da se ono pričvrsti za postojeći vijak na spremniku.